Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan > O obci > Historie

Historie

       Obec Plav se nachází leží 7 km jižně od metropole Českých Budějovic v nadmořské výšce 409 m nad mořem. Rozkládá se po obou březích řeky Malše na začátku budějovické kotliny.

        Dle pověsti, která mezi zdejším lidem odedávna koluje, se do míst, kde se dnes obec Plav rozkládá, připlavili tři bratři, kteří si zde postavili své příbytky a tak položili základ budoucí vesnici. Dům, který si bratři postavili dostal jméno "Plavo" a tento název se zachoval pro obec dodnes.

         Dle nejstarších dochovaných zpráv a z listin uložených v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě vyplývá, že ves Plavo byla původně v majetku Vítkovců. 4.června 1262 ji v poslední vůli daroval Vok z Rožumberka zároveň s Novou Vsí, dále stříbrný postroj a svého náručního koně, klášteru ve Vyšším Brodě. Klášter ji spolu s vesnicemi Rožnov, Malče a Záboř směnil dne 25.ledna 1273 s králem Otakarem II. za statek Němčice, konfiskovaný odsouzenému rytíři Svatomíru z Němčic. Ale král Václav II. zase ves Plavo 3.června 1292 opět vrátil klášteru ve Vyšším Brodě, kde zůstala v majetku až do výkupu poddanství.

Z původních selských usedlostí se dochovaly hodnotné špýchárky, patrně pozdně renesanční.

       O tom, že se v lokalitě dnešní obce lidé zdržovali již v dávných dobách, svědčí dodnes staré mohylové pohřebiště, které se nachází v blízkém lese, na katastru obce.V místě tohoto  pohřebiště byl od roku 1866 prováděn archeologický výzkum, který zde prováděl František Stulík a Jan Karel Hraše. Nálezy obsahovaly keramiku, náramky, jehlice.Nálezy z Plavského naleziště byly po dobu 1 týdne vystaveny v říjnu 1866 v českobudějovické radnici. Zbytky nádob jsou dnes uloženy v Jihočeském muzeu a pouzdro s prstí z těchto mohyl bylo 16.5. 1868 uloženo v Národním divadle v Praze. Dopátrat se jiných podrobností týkajících se vzniku obce, nebo důležitých faktů ze starších dob, nebylo již možné. Od roku 1400 až do 16. stol.se zde také vařilo pivo,což bylo příčinou mnoha rozepří s budějovickými měšťany. Za napoleonských válek byl v obci ubytován menší oddíl francouzských vojsk a dva vojíni jsou prý pochováni u kapličky před usedlostí č. 15.

Kaplička

     V roce 1450, byl zde, na pozemku kláštera ve Vyšším Brodě, vystavěn mlýn, který v roce 1571 vyhořel s téměř celou vesnicí. Dochovaly se pouze tři stodoly. V roce 1489 mělo Plavo jen 16 usedlíků.

     K naší obci se váže také významná technická památka.V souvislosti s regulačními pracemi na řece Malši, která obcí protéká, byla v roce 1895-1896 postavena železná lávka na vysokých kamenných pilířích. K této lávce byla přidělána železná vrata tzv. "rechle ". Jsou to stavidla používaná k zachycení plaveného dříví při voroplavbě. Dřevo se plavilo z buqoyských lesů u Nových Hradů do Českých Budějovic.Tuto náročnou stavbu provedl hraběcí inženýr Augustin Procházka za 30000 zlatých.

Zdrž na plavení dřeva - tzv.rechle byla, v roce 2007, prohlášena za kulturní památku a zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, jako jediná svého druhu v jižních Čechách.

     Další památkou je kovová socha Sv.Jana Nepomuckého, která stojí na vysoké skále v Kobylinci nad řekou Malší. Sochu nechal vytvořit ředitel panství hraběte Buqoye Novohradského pan Krauskop v roce 1882 na památku odvrácené povodně. Socha byla v roce 2003 opravena za pomoci finančních prostředků z POV a v roce  2006 byla  prohlášena kulturní památkou.

    V letech 1892 - 1894, byla ze sbírek občanů, vystavěna škola, která stála 9 600 zlatých. Vyučování započalo v lednu 1895. Bohužel, v roce 1979 byla škola uzavřena a budova byla zdarma převedena do majetku OV ČSTV v Č.Budějovicích. Vzhledem k tomu, že tato velice pěkně architektonicky řešená stavba chátrala, bylo snahou obce ji získat zpět. V současné době je budova opět v majetku obce a provádí se zde rozsáhlá rekonstrukce celého objektu na "Centrum seniorů". Projekt by se měl v budoucnu zabývat společným řešením zdravotní a sociální péče, včetně vestavby malometrážních bytů.

Až do roku 1905 byly okolní osady spojeny obecními cestami,které pro deštivé počasí a časté povodně, byly velmi špatné a neschůdné.Proto byla vymožena stavba silnice z Č.Budějovic až k mostu do Plava. Stavba započala na jaře 1906 a byla dokončena na podzim 1907.V letech 1912-1913 byl přes řeku Malši postaven klenutý most, přes který vede hlavní příjezdová komunikace do obce. Oba mosty byly velice poničeny při povodních v srpnu 2002. Jejich obnova byla realizována za pomoci Fondu solidarity EU, Jihočeského kraje a obce Plav

 

 

 

informace z obecního úřadu

20. zasedání zastupitelstva obce se bude konat 5.6.2024 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

 

UPOZORNĚNÍ:

 V roce 2024 bude svoz komunálního odpadu 1x za 14 dní -každé liché úterý, počínaje 2.1.2024

Svoz bio odpadu od ledna do března každé 1.úterý v měsíci počínaje 2.1.2024, od dubna každých 14 dní

Odpady 2024

Obec Plav:

termíny svozu kom. odpadu, bio a pytlů plast

Lokalita u vysílače:

termíny svozu kom. odpadu,bio a pytlů plast

 

 

 image002.png

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných věcech.

Herní prvky pro obec Plav

Celkové nákl.:283636,10 Kč

dotace EU: 102.400,-Kč

dotace NZ: 57.600,-Kč

vlastní podíl: 123,636,10 Kč

SKM_C22722102007330-page-001.jpg

Oprava místní komunikace Plav

Celkové náklady: 3.132.840,87

dotace: 2.506.272,-Kč

vl.podíl obce: 626.568,-Kč

 oprava-místní-komunikace.jpg

Obnova povrchu hokejbalového hřiště

Celkové náklady: 775.258,45

dotace: 542.537,-Kč

vl. podíl obce: 232.721,45

 SKM_C22721101510030-page-001.jpg

Vybudovaní hřiště v obci Plav

Celkové náklady:

dotace:

vl.podíl obce

PUBLICITA PLAV-page-001.jpg

Chodníky podél silnice III/15529

Chodníky podél sil. III/15529

Dětské hřiště v obci Plav

Dětské hřiště

Novostavba mateřské školky v obci Plav

logo

14. 6. Roland

Zítra: Vít

Návštěvnost stránek

246455