Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv úřední desky 2008 - 2007

Archiv 2006 - 2008

2008

Název dokumentu

Vyvěšeno

Sejmuto

Rozpočet 2008

20.12.2007

5.1.2008

Rozhodnutí-schválení návrhu KPÚ v k.ú.Plav 7.2.2008 23.2.2008
Rozhodnutí-schválení návrhu KPÚ v k.ú.Plav-2.část 7.2.2008 23.2.2008
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 18.2.2008 5.3.2008
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 25.2.2008 12.3.2008
Zrávao výsledku přezkoumání hosposdaření SMO regionu Pomalší za  rok 2007 25.2.2008 12.3.2008
Rozhodnutí o umístění stavby- stavební povolení 19.3.2008 4.4.2008
Rozhodnutí- Územní rozhodnutí 16.4.2008 2.5.2008
Oznámení o zahájení ÚŘ a veřejné ústní jednání " Dálnice D3..." 7.6.2008 23.6.2008
Oznámení o zahájení ÚŘ a veřejné ústní jednání "dálnice D3..." 2.část 7.6.2008 23.6.2008

závěrečný účet 2007.doc

8.6.2008

24.6.2008

Závěr zjišťovacího řízení 11.6.2008 26.6.2008
Informace o záměru v území a podání žádosti o vydání ÚR 11.6.2008 21.7.2008
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny stočného za rok 2007 30.6.2008 21.7.2008
Výsledná kalkulace ceny vodného roku 2007 30.6.2008 21.7.2008
OZV č.1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 4.7.2008 21.7.2008
Výzva - vyjádření k podanému odvolání 9.7.2008 25.7.2008

Záměr prodeje obecních pozemků

26.8.2008

11.9.2008

Informace o počtu a sídle volebních okrsku

1.9.2008

18.10.2008
záměr pronájmu hostince "Na ostrove" 8.9.2008 20.10.2008
Oznámení o zahájení územního řízení 9.9.2008 25.9.2008
Dražební vyhláška

16.9.2008

2.10.2008
Územní rozhodnutí-Dálnice D3 -1.část 16.9.2008 6.10.2008
Územní rozhodnutí-Dálnice D3- 2.část 16.9.2008 6.10.2008
Územní rozhodnutí-Dálnice D3-3.část 16.9.2008 6.10.2008
Územní rozhodnutí-Dálnice D3-4.část 16.9.2008 6.10.2008
Územní rozhodnutí-Dálnice D3-5.část 16.9.2008 6.10.2008
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.2ÚPO Plav 26.9.2008 13.11.2008
Veřejná vyhláška - Hlavní výkres ke změně č.2 ÚPO Plav 26.9.2008 13.11.2008
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2.10.2008 18.10.2008
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou-1.část 17.10.2008 3.11.2008
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou-2.část 17.10.2008 3.11.2008
výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2008 18.10.2008 22.10.2008
Veřejná vyhláška - Výzva vyjádření k podaným odvoláním (dálnice D3) 27.11.2008 15.12.2008
Návrh rozpočtu SMO Pomalší - 2009 28.11.2008 15.12.2008
Veřejná vyhláška- změna č.2 ÚPO Plav 5.12.2008 22.12.2008
Změna č.2 ÚPO Plav - OOP - 1.část 5.12.2008 22.12.2008
Změna č.2 ÚPO Plav - OOP - 2.část 5.12.2008 22.12.2008
Změna č.2 ÚPO Plav - OOP - 3.část 5.12.2008 22.12.2008
Změna č.2 ÚPO Plav - OOP - 4.část 5.12.2008 22.12.2008
Změna č.2 ÚPO Plav - OOP - 5.část 5.12.2008 22.12.2008
Změna č.2 ÚPO Plav - Hlavní výkres 5.12.2008 22.12.2008
Návrh rozpočtu - 2009 8.12.2008 29.12.2008
Oznámení - kabel NN 11.12.2008 29.12.2008
OZV č.2/2008 11.12.2008 29.12.2008
Veřejná vyhláška 15.12.2008 31.12.2008
záměr pronájmu 15.12.2008 31.12.2008

2007

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
Celkové vyúčtování výpočtu ceny stočného roku 2006 29.6.2007 trvá
Výsledná kalkulace ceny vodného roku 2006 21.6.2007 9.7.2007
Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje vystavení Zadání změny č.2 územního plánu obce Plav 18.6.2007 18.7.2007
Změna č.2 územního plánu obce Plav - návrh zadání pro projednání 18.6.2007 18.7.2007
Výkres limitů - změna č.2 ÚPO obec Plav 18.6.2007 18.7.2007
Výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelům vody

5.4.2007

trvá

Vyhláška - oznámení návrh změn map BPEJ 13.4.2007 30.4.2007
Závěrečný účet za rok 2006 4.6.2007 25.6.2007
Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro stočné 29.6.2007 31.7.2007
Usnesení o ustanovení opatrovníka 10.8.2007 27.8.2007
Usnesení ZO Plav ze dne 22.10.2007 o pronájmu nebytových prostor restauračního zařízení čp.7 24.10.2007  

Menu

informace z obecního úřadu

21. zasedání zastupitelstva obce se bude konat 25.6.2024 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

 

UPOZORNĚNÍ:

 V roce 2024 bude svoz komunálního odpadu 1x za 14 dní -každé liché úterý, počínaje 2.1.2024

Svoz bio odpadu od ledna do března každé 1.úterý v měsíci počínaje 2.1.2024, od dubna každých 14 dní

Odpady 2024

Obec Plav:

termíny svozu kom. odpadu, bio a pytlů plast

Lokalita u vysílače:

termíny svozu kom. odpadu,bio a pytlů plast

 

 

 image002.png

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných věcech.

Herní prvky pro obec Plav

Celkové nákl.:283636,10 Kč

dotace EU: 102.400,-Kč

dotace NZ: 57.600,-Kč

vlastní podíl: 123,636,10 Kč

SKM_C22722102007330-page-001.jpg

Oprava místní komunikace Plav

Celkové náklady: 3.132.840,87

dotace: 2.506.272,-Kč

vl.podíl obce: 626.568,-Kč

 oprava-místní-komunikace.jpg

Obnova povrchu hokejbalového hřiště

Celkové náklady: 775.258,45

dotace: 542.537,-Kč

vl. podíl obce: 232.721,45

 SKM_C22721101510030-page-001.jpg

Vybudovaní hřiště v obci Plav

Celkové náklady:

dotace:

vl.podíl obce

PUBLICITA PLAV-page-001.jpg

Chodníky podél silnice III/15529

Chodníky podél sil. III/15529

Dětské hřiště v obci Plav

Dětské hřiště

Novostavba mateřské školky v obci Plav

logo

13. 7. Markéta

Zítra: Karolína

Návštěvnost stránek

248961