Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Dotace, granty

Dotace, granty

 • Rok 2023

dotace loga.PNG

DOTACE Z PROGRAMU "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME"

Podpora rodin s dětmi v celkové výši 24.000,-Kč z rozpočtu Jihočeského kraje

Podpora důchodců v celkové výši 24.000,-Kč

(z rozpočtu kraje ve výši 12.000,-Kč a z rozpočtu obce ve výši 12.000,-Kč)

 

 

 • Rok 2022

 

Revitalizace pravého břehu Malše v Plavě-ostrov pod mostem

celkové výdaje : 11.381.865,68 

Tato dotace byla spolufinancována Ministerstvem životního prostředí z Operačního programu ŽP 2014-2020 č. 11531

ve výši 100%

 

------------------------------

 

Zvýšení kapacity ČOV Plav

celkové výdaje : 6.349.845,65 Kč

Tato akce byla spolufinancovaná MZe ČR z programu podpora výstavby technické infrastruktury

ve výši 4.330.000,-Kč

 F4iyC86_loLrg5I-rur7Jxv3DJZ2uqXjAg.jpg

 

a z dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci MZe ČR

ve výši 618.500,-Kč

 VxJMZK7eco6PiuJNx8uy0xLApmP5IduhRw.jpg

 

vlastní zdroje obce Plav ve výši: 1.401.345,65 Kč 

------------------------------------- 

 

prv_leader_pomalsi.jpg

„Herní prvky pro obec Plav“
celkové výdaje : 283.636,10,- Kč

Tato akce byla spolufinancovaná Evropskou unií
Investiční dotace ve výši: 160.000,-Kč

z toho EU 102.400,-Kč a NZ 57.600,-Kč
( vlastní podíl obce : 123.636,10 Kč )

 

---------------------------------

unnamed.png

„Věcné vybavení jednotky SDH“
celkové výdaje : 50.265,- Kč

Tato akce byla spolufinancovaná z Dotačního programu Jihočeského kraje
„ Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje 1.výzva pro rok 2022“
Neinvestiční dotace ve výši: 34.683,-Kč
( vlastní podíl obce : 15.582,-Kč )

 • Rok 2021

 

 

unnamed.png

"Mlatový chodník k dětskému hřišti"
celkové výdaje: 288.706,- Kč

Tato akce byla spolufinancovaná z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2021. 
Investiční dotace ve výši 169.125,33 Kč

 

 • Rok 2020

 

 • Úprava prostranství u dětského hřiště, vč. oplocení a výsadby rostlin v celkové výdaje: 358.935,-Kč

          Tato akce byla spolufinancovaná z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve   výši 223.000,-Kč ( z toho investiční dotace ve výši 47.300,-Kč a neinvestiční dotace ve výši 175.700,-Kč)      

unnamed.png

 • Oprava schodů vč, zábradlí - Kopanina v celkové výdaje: 101.380,-Kč 

Tato dotace byla spolufinancovaná z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 81.103,-Kč

unnamed.png

 

 • Rok 2019

   Vybudování hřiště v obci Plav

  -celkové výdaje :

  - tato akce byla spolufinancovaná z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR  11782-Podpora rozvoje regionů 2019+ - ve výši 501.900,-Kč

   

  Benátská noc- 20 let 

 

 • - celkové výdaje: 133.134,11 Kč

          - tato akce baly spolufinancovaná z programu Jihočeského kraje ve výši 45.0

 • Rok 2018                                                                                                                                                        
 • Dětské hřiště v obci Plav ( u MŠ)- registrační číslo projektu: 117D815007426

           - celkové výdaje: 635.022,52

           - tento projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje regionů MMR ČR ve výši: 400.000,-Kč

 

 • Stavba Mateřské školy:

           - registrační číslo projektu:CZ.06.2.670.0/0.0/16_042/0006180

           - celkové výdaje:15.063.736,33

           - tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU - IROP ve výši: 12.818.389,54

 •  Dostavba kanalizace na jižním okraji obce

            - registrační číslo projektu

            - celkové výdaje: 2.227.471,37

            -tento projekt byl spolufinancován z  prostředků Jihočeského kraje ve výši: 800.000,-Kč

 •  Plav - dostavba kanalizace podél silnice 15529/III

            - registrační číslo projektu:434-01-013/18

            - celkové výdaje:6.286.395,04

            - tento projekt byl spolufinancován z prostředků Jihočeského kraje ve výši: 1.100.000,-Kč

 • Chodníky podél silnice 15529/III

           - registrační číslo projektu

           - celkové výdaje:

           - tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU- MAS Pomalší

 

 • Rok 2017
 • Obec realizovala tento projekt:
  Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Plav, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Plav

  Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000898

  Celkové způsobilé výdaje projektu: 406 354 Kč

  Cíl projektu: Předmětem projektu je zhotovení digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Plav. Realizací projektu bude 100 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

  Datum zahájení realizace projektu: 30.9.2016 

  Datum plánovaného ukončení projektu: 31.3.2018

  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

  Zpracování digitálního povodňoveho planu pro obec Plav_ok.pdf

 

informace z obecního úřadu

21. zasedání zastupitelstva obce se bude konat 25.6.2024 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

 

UPOZORNĚNÍ:

 V roce 2024 bude svoz komunálního odpadu 1x za 14 dní -každé liché úterý, počínaje 2.1.2024

Svoz bio odpadu od ledna do března každé 1.úterý v měsíci počínaje 2.1.2024, od dubna každých 14 dní

Odpady 2024

Obec Plav:

termíny svozu kom. odpadu, bio a pytlů plast

Lokalita u vysílače:

termíny svozu kom. odpadu,bio a pytlů plast

 

 

 image002.png

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných věcech.

Herní prvky pro obec Plav

Celkové nákl.:283636,10 Kč

dotace EU: 102.400,-Kč

dotace NZ: 57.600,-Kč

vlastní podíl: 123,636,10 Kč

SKM_C22722102007330-page-001.jpg

Oprava místní komunikace Plav

Celkové náklady: 3.132.840,87

dotace: 2.506.272,-Kč

vl.podíl obce: 626.568,-Kč

 oprava-místní-komunikace.jpg

Obnova povrchu hokejbalového hřiště

Celkové náklady: 775.258,45

dotace: 542.537,-Kč

vl. podíl obce: 232.721,45

 SKM_C22721101510030-page-001.jpg

Vybudovaní hřiště v obci Plav

Celkové náklady:

dotace:

vl.podíl obce

PUBLICITA PLAV-page-001.jpg

Chodníky podél silnice III/15529

Chodníky podél sil. III/15529

Dětské hřiště v obci Plav

Dětské hřiště

Novostavba mateřské školky v obci Plav

logo

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

Návštěvnost stránek

247116