Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan > Povodně

Povodně

povodně

Ve dnech 7.-8.8. a 12.-13.8.2002 postihly naší obec povodně v takovém rozsahu, jaký nemá obdoby za celou dobu její existence. Přesto, že se obec rozkládá po obou březích řeky Malše a povodně postihovali obyvatele obce zcela pravidelně, nikdy nedosáhly takového rozsahu.

  
povodněVe druhé vlně dosahovala voda až do výše 1,8 m. Byly zatopené studně, kanalizace, ČOV, lávky, mosty a veškeré příjezdové komunikace. Celkem bylo zatopeno 34 obytných budov, 21 rekreačních objektů, areál hostince, sklady, garáže, obecní úřad s požární zbrojnicí, obchod i autobusová zastávka.


   
  

povodněVzhledem ke skutečnosti, že Římovská přehrada, od níž je obec vzdálená 6 km, nemá jako prioritní funkci zadržovací, ale slouží hlavně jako zdroj pitné vody, hrozí stále obci nebezpečí záplav při dlouhodobých, nebo přívalových deštích.

 


 
   
  
povedněProto, po zkušenostech z roku 2002, byla přijata opatření týkající se zkapacitnění koryt vodních toků na území obce a jejich opevňování. Současně probíhá výstavba protipovodňových ochranných hrází, které jsou začleněny do terénu a měly by z velké části ochránit především ostrovní část obce.
To vše ve spolupráci obce s KÚ JK jako poskytovatelem dotačních prostředků, Ing. arch. S. Kovářem, jako zpracovatele ÚPD, firmou Hydroprojekt jako zpracovatelem studie odtokových poměrů, Povodím Vltavy a firmou VHS.

informace z obecního úřadu

zasedání zastupitelstva dne 11.10.2021 od 19.00 hod.- program zveřejněn na ÚD

Od 1.9.2020  je nutné, při vstupu do budovy obecního úřadu  dodržovat mimořádná opatření (mít zakrytá ústa a nos, dodržovat rozestupy a používat dezinfekční prostředky)

 

UPOZORNĚNÍ:

Sběrný dvůr-se uskuteční v sobotu 11.9.2021. Podrobnosti na úřední desce a v aktualitách

 

od 1.1.2021 bude svoz komunálního odpadu 1x za 14 dní -každé liché úterý, počínaje 5.1.2018 

Svoz bio odpadu od ledna do března každé 1.úterý v měsíci počínaje 5.1.2021.od dubna každých 14 dní

 

Odpady

Svoz Bio odpadu

Svoz Bio odpadu - u vysílače

 image002.png

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných věcech.

Obnova povrchu hokejbalového hřiště

 SKM_C22721101510030-page-001.jpg

Vybudovaní hřiště v obci Plav

PUBLICITA PLAV-page-001.jpg

Chodníky podél silnice III/15529

Chodníky podél sil. III/15529

Dětské hřiště v obci Plav

Dětské hřiště

Novostavba mateřské školky v obci Plav

logo

20. 10. Vendelín

Zítra: Brigita

Návštěvnost stránek

185738