Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan > Povodně

Povodně

povodně

Ve dnech 7.-8.8. a 12.-13.8.2002 postihly naší obec povodně v takovém rozsahu, jaký nemá obdoby za celou dobu její existence. Přesto, že se obec rozkládá po obou březích řeky Malše a povodně postihovali obyvatele obce zcela pravidelně, nikdy nedosáhly takového rozsahu.

  
povodněVe druhé vlně dosahovala voda až do výše 1,8 m. Byly zatopené studně, kanalizace, ČOV, lávky, mosty a veškeré příjezdové komunikace. Celkem bylo zatopeno 34 obytných budov, 21 rekreačních objektů, areál hostince, sklady, garáže, obecní úřad s požární zbrojnicí, obchod i autobusová zastávka.


   
  

povodněVzhledem ke skutečnosti, že Římovská přehrada, od níž je obec vzdálená 6 km, nemá jako prioritní funkci zadržovací, ale slouží hlavně jako zdroj pitné vody, hrozí stále obci nebezpečí záplav při dlouhodobých, nebo přívalových deštích.

 


 
   
  
povedněProto, po zkušenostech z roku 2002, byla přijata opatření týkající se zkapacitnění koryt vodních toků na území obce a jejich opevňování. Současně probíhá výstavba protipovodňových ochranných hrází, které jsou začleněny do terénu a měly by z velké části ochránit především ostrovní část obce.
To vše ve spolupráci obce s KÚ JK jako poskytovatelem dotačních prostředků, Ing. arch. S. Kovářem, jako zpracovatele ÚPD, firmou Hydroprojekt jako zpracovatelem studie odtokových poměrů, Povodím Vltavy a firmou VHS.

informace z obecního úřadu

21. zasedání zastupitelstva obce se bude konat 25.6.2024 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

 

UPOZORNĚNÍ:

 V roce 2024 bude svoz komunálního odpadu 1x za 14 dní -každé liché úterý, počínaje 2.1.2024

Svoz bio odpadu od ledna do března každé 1.úterý v měsíci počínaje 2.1.2024, od dubna každých 14 dní

Odpady 2024

Obec Plav:

termíny svozu kom. odpadu, bio a pytlů plast

Lokalita u vysílače:

termíny svozu kom. odpadu,bio a pytlů plast

 

 

 image002.png

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných věcech.

Herní prvky pro obec Plav

Celkové nákl.:283636,10 Kč

dotace EU: 102.400,-Kč

dotace NZ: 57.600,-Kč

vlastní podíl: 123,636,10 Kč

SKM_C22722102007330-page-001.jpg

Oprava místní komunikace Plav

Celkové náklady: 3.132.840,87

dotace: 2.506.272,-Kč

vl.podíl obce: 626.568,-Kč

 oprava-místní-komunikace.jpg

Obnova povrchu hokejbalového hřiště

Celkové náklady: 775.258,45

dotace: 542.537,-Kč

vl. podíl obce: 232.721,45

 SKM_C22721101510030-page-001.jpg

Vybudovaní hřiště v obci Plav

Celkové náklady:

dotace:

vl.podíl obce

PUBLICITA PLAV-page-001.jpg

Chodníky podél silnice III/15529

Chodníky podél sil. III/15529

Dětské hřiště v obci Plav

Dětské hřiště

Novostavba mateřské školky v obci Plav

logo

13. 7. Markéta

Zítra: Karolína

Návštěvnost stránek

248966